WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

Recording of Srimath Pamban Swamigal Guru Pooja telecasted on 4th June 2018, 4.00 PM to 7 PM.

You are here » Home » Lyrics »THIRUPPALLIEZHUCHI

THIRUPPALLIEZHUCHI


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit Go to Back
09 Temple Perappan Valasai

Temple Perappan Valasai

SRIMATH PAMBANSWAMIGAL THIRUPPALLIEZHUCHI

LYRICS WRITTEN BY SIVATH TAMAZHI GUGA MANI D. DHANAPAL
SINGER: VINAAYAKRAAM MAHAESH
MUSIC: SELVA GANESH24. SIVAALAYATHTHIL VANANGUM MURAI
iraaham -  keeravaani;  thaalam: sadhusra yeaham

thiruththaevai sivaalaya vazibaattil
                dhirukkaram kooppi ninru vananginaai
saashdaanga namaskaaram seiyumbadi
                saambalaip poosiyavan kattalai ittaan
ini yenrum maravaamal iruppaen
                yenru ullam urudhi poondavarae
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                sreemath paamban kumarahurudhaasa suvaamihal thiruththaevai yennum iraamaesvaraththil ulla sivan koavil valam vandha pinnar ninrabadiyae kai kooppi thozudhu vandhaar.  suvaamiyin kanavil saashdaanga namaskaaram seiyumbadi oru periyavar moolam unarththa idhu iraivan uththaravu yenru yenni adhu mudhal saashdaanga namaskaaram seiyath thodanginaar.

                indhap paadalai paadubavarum, kaetpavargalum, padippavargalum inich sivaalaya vazibaattil saashdaanga namaskaaram seiya arul puriyap palli yezundharulveeraaha!.25. PIRAPPAN VALASAI -  THAVATHTHIN PERUMAIHAL
iraaham -  keeravaani;  thaalam: sadhusra yeaham

appumuppum kalandhu aththuvidham kaattumaaboal
                suppiramaniyaththudan kalakkath theermaaniththu
ippuviyil ``birappan valasaidhanaith’’ thaerndhedukka
                vellailaihal samaadhaanak kodi asaikkath
theevira nittai seiyak kuzi amaikkath
                dhavaththin perumaihalai unarththiya mahaanae
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                badhi, pasu, paasam yennum mupporulum yenrum anaadhiyaaha iruppavai yenru siththaandha saaththiram koorum.  adhanbadi indha moonrum kalandhu irundhaalum paasam, aanmaavil kalandhu irukkum.  paramaathmaavil kalakkaadhu.  kadal neeril uppu irukkinradhu.  andhak kadalil vaazhinra meenkal udambil uppu padivadhillai.  idhanai`uppuneer uraimeen uppu yearaadhadhu poala` yenak kooruvaargal.  aanmaavum, paramaathmaavum irandara kalappadhai appum uppum kalandhaatr poala yenru kooruvaargal.  appu yenbadhu neer.  ivvaaru kalandhavaiyae aththuvidhak kalappu yenbar.  kuhap pirammaththinidaththil irandarak kalakka vaendum yenra urudhi poondu suvaamihal iraamaesvaraththil ulla pirappan valasai yennum sitrrooril irukkinra iduhaattil, pirappai ozikkath thavam maetr kolla mudivu seidhu oru sadhurak kuzi amaiththaargal.  idhatrku angu ulla kadal alaihal vellai niraththil thavazndhu vandhu kodi asaiththu varavaetrradhu poal alaihal asaindhana.  thavaththin perumaihalai unarththa sreemath paamban suvaamihal 17.3.1894aam aandu sanik kizamai thavaththinai maetrkondaar.

                dhavaththin perumaihalai unarththiya mahaanae! thangalaik kaana naangal niththam thavam seigiroam, arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.26. PIRAPPAN VALASAI -  THAVATHTHIN PERUMAIHAL
iraaham -  hindhoalam; thaalam: sadhusra yeaham

sadhurak kuzi naduvae neeyum
                siram mael kai kooppi
kumarahuru yenru odhiyae
                huziyil aasanaththudan thiyaaniththuth
theenda vandha paeigalaiyum
                dhiruvaarezuththinaal kaadhadhooram oattiyavarae
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                sadhurak kuzi naduvae suvaamihal siram mael kaihooppi vadakku muhamaaha amarndhu `humara kuru’ yenru oadhi, manaththai oruvahaippaduththith thiyaana yoahaththai muyanraar.  indha idam oru suduhaadu aahum.  suvaamihalin thavaththaik kalaikka aindhaaru paeigal avaraich soozndhu kondu aaraavaaram seidhu kondu aadina.  oru muni suvaamiyaith thookkiyadhum suvaamihal thamadhu yoaha thandaththil adiththum oadavillai.  shadaakshara mandhiraththai uchchariththavudan ummai vittu vittu oadivittadhu.

                aaru yezuththu mandhiramaana `om saravanabava’ yenru sonnaal yendha oru paeyum, theemaiyum anuhaadhu yenru thavaththin moolam unarththiya mahaanae! arulpuriyap palli yezundharulveeraaha!.

27. PIRAPPAN VALASAI-  THAVATHTHIN PERUMAIHAL
iraaham -  hindhoalam; thaalam: sadhusra yeaham

aarunaal manam adakki
                aarumuhanai manaththil thiyaaniththaai
kannappan anbukkuch sivaberumaan
                haatchidhandhu anaiththaatr poal
yeazaamnaal thandabaani yezil iraivanudanae
                yeahaangi iruvarudan oar sol oadha
ubadhaesam yenru nee unarndhaai
                ubaya arunahiriyae palli yezundharulaayae.

                aaru naal manam adakki aarumuhanai manaththil thiyaanam maetrkondadhaal thangalin thiyaanaththitrkup perumai saerkka iraivan theermaaniththaan.  kannappan anbukkuch sivaberumaan aaraam naal kaatchi thandhu thaduththaat kondadhu poal, suvaamihalai yeazaam naal nyaana pandidhanaaha vilangum pazani muruhanaana `humarahuru’ yenra peyar petrra miha azahiya thoatrraththudan jadaa mahudamudaiya irandu munivargalaana, ahaththiyar, arunahiri naadharudan kaatchi koduththu suvaamihalukku `oar sol’ oadhivittu maetrkuth thisaiyil senraar.  andhach sollai ubadhaesam yenru unarndhaar sreemath paamban suvaamihal.

                muruhanidam nyaana ubadhaesam petrra thaangal indha adiyaargalum nyaanaththinaal uyarvu udaiya vaendum yenru vaenduvadhaal ubaya arunahiriyae arulpuriya palliyezundharulveeraaha!.

28. PIRAPPAN VALASAI - THAVATHTHIN PERUMAIHAL
iraaham -  hindhoalam; thaalam: sadhusra yeaham

35aam naal iravil oar
                berum oliyil yeahaadhasa ruththirar
varuvadhaip perumaan unakku unarththath
                dhavanilaiyai vittu yezundhaai
thirandu irundha makkal koottam
                dhiruneetrraip perap paakkiyam petrranar
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                ippadiyaahath thavam seidhu muruhanidam ubadhaesam petrra sreemath paamban suvaamihal 35naal thavam maetrkondaar.  35aam naal iravil oar perum oliyil yeadhaadhasa ruththirar varuvadhaich suvaamihalukku unarththinar.  thava nilaiyai vittu yezundhirukkumbadi kattalaiyida suvaamihal yezundhu thavak kuziyai 3 murai sutrri vittu veliyil vandhaar anru muzu nilaivu naal yenbadhai arindhaar. andha muzunilavu naal thaan siththiraip pavurnamiyaahum.  suvaami avargalai avvoor makkal matrrum seedargal varavaetrranar.  pinbu suvaami avargal koodi irundhavargalukkuth thiruneetrraik koduththu aasi vazanginaar.

                yeththanaiyoa thalam sutrri vandha paamban kumarahuru thaasarae! pakthargal vaaz pirappan valasaiyilae thangal manam adangiyadhu;  thavaththin payanaai ubadhaesam petrreer.  idhanaal yengalukku andha ubadhaesa porul podhindha ’dhaharaalaya rahasiyam’ yenra noolai aruliyavarae! aasiburiyap palli yezundharulveeraaha!.