WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

Recording of Srimath Pamban Swamigal Guru Pooja telecasted on 4th June 2018, 4.00 PM to 7 PM.

You are here » Home » Lyrics »THIRUPPALLIEZHUCHI

THIRUPPALLIEZHUCHI


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit Go to Back
04 Dream Marriage Family

Dream Marriage Family

SRIMATH PAMBANSWAMIGAL THIRUPPALLIEZHUCHI

LYRICS WRITTEN BY: SIVATH TAMAZHI GUGA MANI D. DHANAPAL
SINGER: VINAAYAKRAAM MAHAESH
MUSIC: SELVA GANESH


9. KANAVU
iraaham:haanamoorththi; thaalam: sadhusra yeaham

ayarndhu thoongiya iravuk kanavil
                azahiya thirumaeni saivar thoanrida
appaavu avarudan madaththitrkuch sella
                annamum paalum inippurap pisaiya
anbanoadu arunjjevvananum unna
                adhihariththana paadum sakthiyum nayamum
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                sreemath paamban suvaamihal ayarndhu thoongik kondu irundha samayaththil andha iravu kanavil azahiya thirumaenich saivar suvaami avargalai azaiththuk kondu aruhil ulla madaththitrku azaiththuch senru vaazaiyilaiyil annamum paalum ittu inippurap pisaindhu “anbanae! yennoadidhanai unbaayaaha” yenru anbudan kodukka andhach saivarum suvaamiyudan unavinai utkondaar.  indha nihazchchikkup pin suvaami avargalukkup paadunj sakthiyum noolaaraaichchiyum adhihariththana.

                ivvaaraana iniya amudhaththai arundhiya paamban kumara kurudhaasarae yengalukkum, yengal sandhadhiyinarukkum, ippaadalaip paadubavargalukkum, kaetpavargalukkum, immaadhiriyaana amudham kidaikka arulpuriya palli yezundharulveeraaha!.

10. THIRUMANAMUM MAHAPPAERUM
iraaham - kalyaani; thaalam: sadhusra yeaham

siththiramum sendhamizum konda madhuraiyil
                sinnakkannup pillaiyin puththiriyaahiya
sreemadhi kaalimuththammaalin thirukkaram patrra
                sreevehudhaanya varusham vaihaasi maadhaththil
irumudhu kuravar aasiyudanum sutrraththaarudanum
                irumanam oththa paanikkirahanam nadandhadhae
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                sreemath paamban suvaamihalukku vayadhu 25 irukkum poadhu petrroargal thirumanam seivikka aasaippattanar.  suvaamihalukkuth thirumanam seidhu kolla manam yezavillai, irundhaalum thiru. saedhumaadhava aiyar uththiravuppadi thirumanam seidhu kolla manam isaindhaar.  thamiz naattil kalaivannamum, thamizukkuth thondum purindhu pala saadhanaihalaiyum venra idam madhuraiyaahum.  ith thalaththil sinnakkannup pillai yenbavarin mahalaana selvi sreemadhi kaalimuththamaalai, vehudhaaniya varusham (hi.bi. 1978) vaihaasi maadhaththil, iru veettaarin nal aasiyudanum, sutrraththaarudanum irumanangalin sandhoashaththudanum, thaevargalum munivargalum vaanaththil irundhu aasi yennum poomazai poziya, maela vaaththiyangal mangalam isaikka thirumanam nadandhaeriyadhu.
                iththunai sirappup petrru vilangiya thangal thirumanaththai naangal paarkkak koodiya paakkiyam peravillai yenraalum thambadhi samaedharaaha yengalukkuk kaatchi kodukka paamban kumara kurudhaasarae palli yezundharulveeraaha!.


11. ILLARA VAAZVIL INIKKUM SEIDHI
iraaham - kalyaani; thaalam: sadhusra yeaham

illaraththaalodu paamban padhi adaiya
                illara vaazvilae inidhae adivaikka
inikkum seidhiyaana vaetrkuzavi thoanra
                iniyadhai muruhaiyaap pillaiyenru koora
sivanyaanaambaal yennumoru pennum
                humarahurudhaasa aanum thoanridap petrravarae
paamban kumara kurudhaasarae
                balli yezundharulaayae.

                dhirumanam mudindhavudan naam anaivarum yedhirpaarkkum mukkiya nihazchchi pillaihalaip petrru yeduththal aahum.  aaha suvaami avargalukku moonru varudaththitrkup pirahu muruhaiyaa pillai puththiranaahath thoanrap pinbu sivanyaanaambaal yennum oru pennum kumarahurudhaasap pillai yennumoru aanum pirandhaargal.  makkatpaeru illaadhavargalukku makkatpaeru kidaikka “vaetrkuzavi vaetkai” yenra padhihaththai kaalai maalai pakthiyudan oadhi vandhaal nichchayam makkatpaeru kidaikkum yenru suvaami avargal payan kooriyullaargal.

                iththunaich sirappu vaaindha vaazvil, illaraththil inikkum seidhiyai vazangiyadhu mattum allaamal muruhan adiyaargal makkatpaeru illai yenra kurai illaamal irukka “vaetrkuzavi vaetkai” yenra padhiham paadi aruliyavarae! yengal sandhadhiyinar nal manihalaahath thihaza arulaasiburiya palli yezundharulveeraaha!.