WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

Recording of Srimath Pamban Swamigal Guru Pooja telecasted on 4th June 2018, 4.00 PM to 7 PM.

You are here » Home » Lyrics »THIRUPPALLIEZHUCHI

THIRUPPALLIEZHUCHI


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit Go to Back
01 Guru vanakkam

Guru vanakkam

SRIMATH PAMBANSWAMIGAL THIRUPPALLIEZHUCHI

LYRICS WRITTEN BY: SIVATH TAMAZHI GUGA MANI D. DHANAPAL
SINGER: VINAAYAKRAAM MAHAESH
MUSIC: SELVA GANESH

1. GURUVANAKKAM
iraaham: poobaalam; thaalam: sadhusra yeaham

thiruvarul vaendumaayin kuruvarul vaendum
                dhiruttiyam perappaduvadhu thiroabavaththaal
kaalai murasudan kuruvaana thangalukkuk
                handhavaelin thaasarukkuk kaanam isaikka
thiruvaai malarndhidavum, thirukkan saarththidavum
                dhiruppalliyezuchchi umakkae paada
kaanaak kaatchihaana koodiyulloam
                haandha paravai vaahanatrkuth thaasarae vanakkam!

                naam yendha oru kaariyam seiya mutrpadum poadhum, andhak kariyaththil sirandhavargalaik kalandhaaloasiththu  avargal sotrpadi nadandhaal andhak kaariyam mihavum vetrriharamaaha mudiyum yenbadhu anaivarum arindha onraahum.  indha aanmaakkal uyarvadaindhu nyaanaththaip petrru vehu yelidhil iraivan thiruvadiyaip patrruvadhu yeppadi yenbadhai namakku unarththiyavar sreemath paamban suvaamihahulhu “huruvanakkam” paadak koodiya paakkiyam petrraen.  kuruvin arulillaamal iraiyarul varuvadhillai yenbadhaith thannudaiya “nyaana vaakkiyath” thil 36vadhu vaakkiyamaaha suvaami avargal “huruvaru linri yarulvara linrae” yenru mihath thellath thelivaaha kurippittullaar.

                nyaanaththaip peruvadhu sivan arulaalthaan.  vidiyalil vaasikkak koodiya vaaththiyangal pala; adhil silavaana mirudhangam, murasu, maelam, naadhasvaram, maniyoasai matrrum palavatrrudan paadal isaikka varuhinroam.  naam mihavum virumbakkoodiya thamiz kadavulaam kandhanukkup pala paadalhalai iyatrriya thaasarae! thangalukkuth thiruppalliyezuchchi paada virumbudiharoam.  yengaludaiya paadalukku manam irangi, thangalin aasihidaikkavum, yaarumae kaana mudiyaadha kaatchiyaahiya thangalin kuha saayuchchiya nilaiyaik kaanavum naangal ingu koodiyulloam.  mayilai vaahanamaahak konda muruhanin thaasarae! thangalukku yengaludaiya panivaana kaalai vanakkangal uriththaahuha!