WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »6th Mandalam Songs

6th Mandalam Songs


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
26. 13) THIRUVADIVAYAA

THIRUVADIVAYAA

panjjaamudha vannamadhen parivaai
vinjjaaramudhenru vilambiyavaai
manjjaaroru sendhilan maanadiyai
nenjjaaloru seevaninaindhadharoa

akkaalvizi avvadiyaa malaa¢n
mikkaarazahae azahaam viyanum
akkaal uladhae adhu kandiduvaen
ikkaanani yenru yezal seidhadharoa

naatrran kirahiththidu naasihanae
ootrram puhalun seyaraan oruththan
aatrrum seyal avvadiyil selumun
yeatrram perumoa isai yenradharoa

idhu thaer sevi naasiyai nankedhiraa
adhu nee purimunbu amalam kilarap
padhameedhezumin paravngolal yen
madhamae yenum vaadhu vazangiyadhaal.

nannaavudhu kaadhinai nan kedhiraa
yennaasaiyin avvadi malhu yezilaith
thounnoasaihalaip po¢dhum thudhi sei
munnee muyalaen mududhenradharoa

needangara naavinai nillenumoar
soodandhavirundhunaraa madi thot
daedonrumarumbena anjjali sei
eeden thozil kaanenamundhinavae

udalil thalaimaik kadhaiyaal uyarvae
adai nal thalai avvadi maamalaren
naduvil kavinaeyura nan kidumun
thadavik karavooz thavirgenradharoa

arulae adiyaam adhai naan valamaai
varumun ivan vandhavarul levaaren
purivaarena nalladi nanborulae
maruvum padi koori makhizndhadharoa

achchol unar kannadiyae yenai neeththu
yechcheigaiyuminri irulaeyumenum
meich seidhiyai oar manamen vinai neeththu
yechcheigaiyurooumisai yenradharoa

appoadhuyir nallahamae pira nee£ththu
yeppaadarivaai adhanaal irai thaal
thuppaaravorae thunibaadhir puhaz
nappaa muni nankumidhenradhuvae