WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
52. MAYILAMALAI 10

MAYILAMALAI

'baamban' sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - mayilamalai
(vendalaiyaan vandha tharavuhochchahakkalippaa)

paadal - mayilamalai (vendalaiyaan vandha tharavuhochchahakkalippaa)

pan - panjjamam
thaevaarappan - thaanenai mun padaiththaan
iraaham - aahiri
thaalam - roobaham

seeraar therulaakkach saevadiyae saervaenen
rooraar manaivimahaa rutrraarel laamahanraen
naaraar manaththidai nee nallanbu vaiyaayael
vaaraadhoa kanneer mayilamalai vaazhuhanae.               ..  1

nanruharai yennaa nidoodhanarpoa naalumuyir
konrubusith thoarumizi konguhudith thoarumenrum
ponrudhali laavunaichchooz punniyaththi nuindhaarnaan
manrubattu meiththaen mayilamalai vaazhuhanae.               ..  2

katturaiyil laadhaarun kaamihalun kalvarunatr
sittarena vaanaarun saevadibaa viththalavil
nettulahi ninnadiyae nenjjiruththi yunnorunaan
mattumalai kinraen mayilaimalai vaazhuhanae.               ..  3

nalhaavan nenjjarunan nyaayam pirazndhavarum
selhaala meidhumunun saevadisin thiththuindhaar
palhaalu ninnadiyaip paadumenak kunnarudaan
malhaadha thennae mayilamalai vaazhuhanae.               ..  4

aaraaya vonnaa vadhibaava maeburindha
neeraaru ninnuruvai nenjjiruththi yuindhaargal
thaaraala maavuniru thaadudhikku metrkunarul
vaaraadha thennae mayilamalai vaazhuhanae.               ..  5

paazvaeda nambip padhidharena ninroarum
soozvaeha mulloarun thoaththiriththu vaazndhadhundu
thaazvaedhu millaavun rannainani koodinallaal
vaazvaenoa naanraan mayilamalai vaazhuhanae.               ..  6

kaattaarkku naattaarkkun kaasil karunaiyinaal
thaattaa maraihoduththaai thaalpazichchu mennaivinai
aattaadhu paerarulaa laatti yalaavavara
maattaayoa maanbaar mayilamalai vaazhuhanae.               ..  7

venbaavunj sembaavum viththaarap ponbaavum
panbaar karumbaavu ninbaeritr paadiduvaen
kanbaarvai vandhenadhu kambalaiyaik kaadhiyarul
vanbaadha vanjjaan mayilamalai vaazhuhanae.               ..  8

ninnaimihap pochchaandhu neelulahi nillaamal
thennilamai yitrraanae saeravandha paakkiyanee
yennaiyidhu naanmarakka nyaayamilai yenganumaai
mannumadhi thaaraai mayilamalai vaazhuhanae.               ..  9

sindhaimayan kaamalenaich siththaandha veettidaivai
kandhamani theya vamahal kaattaar mahalhozunaa
sandhamuni nenjjath thadangamala maeyamudhaal
mandhihudhi kollu mayilamalai vaazhuhanae.               ..  10

kaliyuham 5002 saarvari (1900) aavani maadham 29aam thaedhi kuruvaaram