WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »2nd Mandalam Songs»1st Kandam

2nd Mandalam Songs

1st Kandam Song


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
44. THUYARARUKA MARGA VILAKAM 10

THUYARARUKA MARGA VILAKAM

'baamban'
sreemath kumarahurudhaasa suvaamihal aruliya
thiruvalanga thirattu
- mudhatrkandam -
isaiththamiz (irandaam mandalam)
paadal - thuyararukku maarkka vilakkam

paadal - thuyararukku maarkka vilakkam

pan - nattaraaham
thaevaarappan - ponnaar maeniyanae
iraaham - pandhuhavaraali
thaalam - roobaham

manima thaani maarpinar maasil parasup padaiyinar
thinima yoora vaahanar seedha maeya neebavee
anivi saahar saevadi yadaiva thaemei veedenaap
panivi vaehar thoovadi paravach soorgal paarumae.               ..  1

naadha keedhap piriyarmeinj nyaana yoahath thiruvinar
poodha naadhar poruvilaap poodhi thimiru maeniyar
vaedha needhar vaeinguza loodhu vaayar vaelavar
paadha naadu voaradi paravach soorgal paarumae.               ..  2

yennu vaarga nenjjunarn tharulu meedi lirudhaya
anna laeyen raeththunark kaiya raahu muruhavael
kanni naatta nimiravae karudhi nyaana yoahamae
pannu voargal padhamalar paravach soorgal paarumae.               ..  3

eesa naesu raesanae yenunark kinbu poziyavae
moosu karunai maehamaa mudhala naadhi muruhavael
thaasa raayiv vulahilae saarpi laadhu thiridharu
paasa naasar padhamalar paravach soorgal paarumae.               ..  4

seela yoahar selvamaanj selvam yaavu nalharut
koala maenan maeniyaak kondu laavu kumaravael
kaalai nambi vidayaven kanali yaatrrin maenmayirp
paala nyaana nitrkunar paravach soorgal paarumae.               ..  5

theengu raadha saedudaich sendhi naadha rarulhodu
veenga linri veengidum vimala yoaha nilaiyilae
oangu sinmuth thiraiyinaa lonri rande naadhanal
paangi noardham padhamalar paravach soorgal paarumae.               ..  6

andha maadhi naduvilaa vamala nyaana mayasivaa
nandha sarava nabavavae naama manthra moadhiyae
kandha maadhi yaindhaiyun kadiyum vanmai yodunedum
pandha neeththu loarpadham paravach soorgal paarumae.               ..  7

sadila naadha raanjjiva sambu nanku navinravaa
nediya vaeli niraivarai nimala naani naindhumaa
kodiya nenjjai yorumuhan kootti ninaivu koorndhuhoat
padira kanru loarpadham paravach soorgal paarumae.               ..  8

suhurdha nyaana thaesihaa soora naasa kaamahaa
sihiyi raasa voanjjiva sivasi vasiva sivasivoam
kuhahu kahuha harahara kumara kuruba ravenavae
paharu manbar padhamalar paravach soorgal paarumae.               ..  9

theenjjo laruna kirisadhaa sindhai seisa daananaa
oanjja ravana pavanama voanjji vaaya namahuhaa
oanjja ravana kurubaraa voana moana mavenumin
paanjju seelar padhamalar paravach soorgal paarumae.               ..  10

kaliyuham 4997 manmadha (1895) aippasi maadham 1aam thaedhi pudhavaaram