WE NEED THE PERSONS THOSE WHO CAN DO SERVICE FOR OUR WEBSITE LIKE VIDEO EDITING ETC., MAY SENT YOUR WILLINGNESS TO OUR EMAIL ID pambanswamigalenguru@gmail.com

English Tamil
Make Your Donation Now

You are here » Home » Lyrics »1st Mandalam Songs

1st Mandalam Songs


Sl. No. NAME OF THE PATHIGAM and benefit TOTAL SONGS Go to Back
32. AYILARASU 10

AYILARASU

siththaandha selvar, arunootrpulamai aanroar paeraasiriyar daakdar pa. iraaman, avargalin vazihaattudhal peyaril ip paadal yennaip poal yeliyavar padippadhatrku yeatrravaaru piriththu kodukkappattulladhu. ivvaaru piriththuk koduppadhu yeliya muraiyil katrruk kolluvadhatrku mattum thaan payanbaduththappada vaendum. iththudan ippaadalhalin porul kodukkappattulladhu.

kaliviruththam (nattabaadaiyenum pannilum paadalaam)

thirunaan muhan ari naediya siramaa adi udaiyoar
kuruvaahiya kuhanae arul kooraai yena navil naan
oru paadhaiyum ariyaadhu inum uzidhandhidal sariyoa
marulaadhu arul purivaai nala vali aar ayil arasae.                  1

nalla valimai porundhiya vaetrpadai yeandhiya arasae! azahiya piramadhaevanum thirumaalum thirumudiyaiyum thiruvadiyaiyum thaedinaargal; avvaaru thaedappattum kaanamudiyaadha thirumudiyum thiruvadiyumudaiya sivaberumaanudaiya kuruvaaha vandhu ubadhaesam seidharuliya kuhapperumaanae! yenakku arulpurivaayaaha yenach sollum naan, oru vaziyum theriyaamal innamum thiridhal sariyaahumoa? naan arivu mayangaadhabadich selludhatrku yeatrra thelivaana arivai arulvaayaaha!

kuzaham thihaz aravam pala kumilam sei un adiyae
thozudhum thuyar adaiyumbadi thodar aam vidhivasamoa
vazu yenru ula vinai venrida varam yenra uvani ee
mazu yenbu ani irai thandha oar vali aar ayil arasae.              2

akkiniyaiyum, yelumbu maalaiyaiyum thaangiyulla sivaberumaan (dhan netrrik kangalilirundhu aaru theep poriyaaha) thandha oar valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasae! azahu vilanguhinra olihal paravum paeroli seiginra unadhu thiruvadiyaiyae vanangiyum thunbam adaiyumbadith thalaiyaahinradhae! idhu oozvinaiyin payanoa! kutrram yenkinra nalvinai theevinaihalai oziththu vetrri kolla varam yennum mazuvaayudhaththai eendharulvaayaaha!

vana yeanalil oru maadhu udai mayalaal valardhalir poo
nanai maevidu thimisaa nimir naanaahalai nidhi soorp
punalvaari kadakkumbadi arul aahiya punai ee
manabusahar manamaasu adu vali aar ayil arasae.                  3

thiyaanikkum adiyaargalin kaamam, vehuli, mayakkam yennum manaththil thoanrum mukkutrrangalaiyum ozikkum valimaimikka vaetrpadai yeandhiya arasae! vanaththilulla thinaippunaththil valliyammai yennum kuramaadhinai manam seiya vaendum yennum viruppaththaal, valarum thalirgalum, malargalum arumbuhalum porundhiya vaengai maramaaha oangi ninravanum, palappala kalaich selvamum aanavanae! piravith thunbam yenum neerkkadalaik kadappadhatrku yenakku unadhu arulaahiya theppaththai eendharulvaayaaha!

thamarum porul nilamum sadham yenru unnai yenaadhaar
amarum thalam adhil yeazaiyum amaraa neri koodik
kumaraahuha muruhaa sivahuravaa yena oadhaa
mamardheergadhi perumaaru arul vali aar ayil arasae.            4

valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasae! uravinar, selvam, nilam aahiyavai nilaiyaanavai yenru patrru vaiththu, adhanaal unnai ninaiyaadhavar thangum thalamaana pirapputh thalaththil unnai ninaikkum yeliyoaraith thangumbadich seiyaadhae; appadith thangaadha muththi vaziyil yennai irukkumbadich seidharulvaayaaha! avvaaru seidhu thunbam theerththu kadhiyaip perumaaru arulpurivaayaaha!

kuhan manjju adi paadum seyal kodu nanku yenak kondaan
mihu thondharaihalil naindhu uyir vidalaayinan yenavae
sahamaindhargal solavum kadhi tharu nin arul seyumoa
mahizumbadi arulae seyum vali aar ayil arasae.                      5

unnai vazibadum adiyaargal ullam mahizchchi kollumbadi arulaiyae puriyum valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasae! “huhapperumaanadhu azahiya thiruvadiyaip paaduhinra kaariyaththai maetrkondu ivan yenna nanmai adaindhaan? mihudhiyaana thondharavuhal undaaha avatrrai ninaindhu uyirai vittuvittaan” yenru ulahamakkal sollum nallahadhiyaiyae tharum un arulum seiyumoa?

mozi nanmoziyoadu oohamum muyalvum tharuvaayael
suzi vindu idai uzalum siru thuhal poal uha vizaivil
paziyaen alaiyaadhu un iru padham aam amudhu adaivaen
vazibaadu udaiyaar paal olir vali aar ayil arasae.                    6

unnudaiya thiruvadihalai vazibaduhinra adiyaargalin idhayaththil oliyoadu veesum valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasae! paesum sol yaavarkkum nanmai payakkum iniya sollaahavum, nalla yennamum, nan muyatrchiyum nee yenakkuth tharuvaiyaanaal, suziththu veesum kaatrrin idaiyil ahappattu varundhum siru thoosiboala, indha mannulaha aasaiyinaal kutrramudaiya naan alaiyaadhu unnudaiya irandu thiruvadihalaahiya amudhaththai adaivaen.

naavum thalarvu uruhinradhu nal thoaththiram nazuva
noavum kudi koluhinradhu nun sindhai mihaamal
koovin thalai kilarginradhu kuru moanam yezaamal
maa inbu yenai yevvaaru urum vali aar ayil arasae.                7

valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasanae! unnaip puhazum nalla thoaththirangalai naan sollumboadhu avai vilahumbadi yen naakkum thalarchchi adaihinradhu; unnaip patrriya ninaippu mihudhiyaahaamal noayum kudi kondulladhu; maelaana melanam thoanraamaiyaal ulahappatrrum yezuhinradhu; ivvaaru nadandhaal paerinbam yennai yevvaara adaiyum?

udaloadu uyir pahai aayidin uyir vaazvadhum uladhoa
adar koozodu madhilae muran aanaal uru aamoa
adiyaenodu needhaan munivu aanaal uyarvaenoa
madal maamalar mudiyoai arul vali aar ayil arasae.                8

idhazhaludaiya sirandha malargal anindha thirumudi udaiyavanae! valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasae! udambitrku aadhaaramaai adhil thangiyulla uyiraanadhu, avvudambinmeedhae pahai kollumaanaal udambu uyiroadu vaazvadhundoa? adarndha payiroadu vaeliyae pahaiththaal adhu uruvaahumoa! adiyaenudan nee pahai kondaal naan uyarnilai adaivaenoa?

naan aar yena ariyaa madanaayaen nadu unarvin
koanaam unnai ari aatrralum ulanoa kuru arulaal
naan aar yena ariyumbadi naliyaa arul puriyaai
vaanoar anyar theerththu aal nedu vali aar ayil arasae.           9

thaevargalin thuyaraththai neekki adimai konda periya valimai mikka vaetrpadai yeandhiya arasae! naan yaar yena ariyamaattaadha arivillaadha naayaanaen naan; saththiya nyaanaththil arasanaahiya unnai ariyum aatrral ullavan aavaenoa? nyaanaasiriyan arul ubadhaesaththaal “naan yaar?” yena arindhu kollumbadik kuraivilaadha arulaip purivaayaaha!

irul aam malam aruththu aayidai yenai nee thara arulin
kuruvaai varavaendum kali koorndhae kola vaendum
arulaal uyar thannam thamiz anubudhi araindhoan
marumaalar kodu poosai sei vali aar ayil arasae.                     10

unadhu arulaip petrradhaal uyarvaana kulirndha azahiya thamizaal kandharanubudhi paadinaen, manangamaz sirandha malargalaik kondu poosai seidha valimai mihundha vaetrpadai yeandhiya arasae! irul malam yenru koorappadum aanavamalaththai aruththu, avvidaththil yennai adhilirundhu vidudhalai seidhu thara arul puriya virumbinaal nee nyaanaasiriyanaaha vara vaendum! thiruvulam mahizndhu yennai adimai kolla vaendum!